นพ. สุเมธ สุพละเศรษฐ์

Doctor_thumb

นพ. สุเมธ  สุพละเศรษฐ์

Specialty :
จักษุวิทยา, กระจกตาและการแก้ไขสายตา
Qualification Medical School :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Ophtalmology :
รพ.พระมงกุฏเกล้า
Sub-Board of Ophtalmology :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Present Position :
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาที่โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ