พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

Doctor_thumb

พญ.วรรัตน์ จองไพจิตรสกุล

Specialty :
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Qualification Medical School :
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Ophthalmology :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sub-Board of Ophthalmology :
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Present Position :
- จักษุแพทย์โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ