คุณละออง ปู่ดำ

ความรู้สึก หลังการรักษาเลสิคแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิค

ความรู้สึก หลังการรักษาโรคต้อกระจก

ของ  คุณละออง  ปู่ดำ   อายุ 62 ปี

อาชีพ: แม่บ้าน

โรคตาที่รักษา : ต้อกระจก

testo01

คุณละออง  ปู่ดำ   อายุ 62 ปี

ค่าสายตา: R  -0.50  L   -1.25 Add +2.50

Q: เหตุผลที่เลือกศูนย์ LASIK ท็อปเจริญ :

A: เป็นศูนย์ตาเฉพาะทาง น่าเชื่อถือ วิทยาการทันสมัย บริการดีมาก คุณหมอใจดี พนักงานก็น่ารัก

Q: ความประทับใจหลังทำ :

A: มองเห็นได้สดใสขึ้น ใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น