ภาพศูนย์ของเรา

เยี่ยมชมศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ลักษณะอาคารสูงสามชั้น ประกอบด้วยหลายแผนก เพื่อรองรับการบริการลูกค้าและผู้ใช้บริการจำนวนมาก

TCEC Coffee Corner

บริเวณชั้น 1 ด้านหน้า ในตัวอาคารศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

เป็นส่วนบริการลูกค้าและผู้เยี่ยมชม รอนัดหมายจากแพทย์ โดยทางศูนย์ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับอาทิเช่น

  • บริการ น้ำชา กาแฟ น้ำผลไม้ ขนม ฟรี!
  • หนังสือพิมพ์ และหนังสือดีมีสาระ พร้อมบริการสำหรับอ่าน
  • LCD TV

แผนกประชาสัมพันธ์ (Infomation Center)

บริเวณชั้น 1 ด้านหน้า ในตัวอาคารศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

โดยมีพนักงานต้อนรับคอยให้คำปรึกษาและนัดหมาย ให้คำแนะนำ สำหรับผู้มาใช้บริการใน ศูนย์รักษาตาฯ

ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ : แผนกจำหน่ายแว่นตาและคอนแทคเลนส์.

อยู่บริเวณชั้น 1 ด้านขวาของ แผนกต้อนรับ (Reception)

ในแผนกมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อแว่นตาและคอนแทคเลนส์ พร้อมด้วยเครื่องมือการตรวจสายตาที่ทันสมัย

ห้องจ่ายยาและคลังยา

ดูแลการจัดเก็บยาและจ่ายยาโดยเภสัชกรปริญญา

แผนกผู้ป่วยนอก OPD.

Top Lasik Center

ศูนย์เลสิคมาตรฐานสากล ที่พร้อมด้วยเครื่องที่ทันสมัย และทีมงานจักษุผู้เชี่ยวชาญในการทำเลสิค

Top Lasik Center อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

Conference Room

บริเวณชั้น 3 ในตัวอาคารศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ

เป็นส่วนของห้องประชุมสัมมนาในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ

  • ห้องประชุมสัมมนามีขนาดความจุจำนวน 50 ท่าน

Observation Room

ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ ชั้น 3 : ห้องสังเกตอาการผู้ป่วย

ห้องสังเกตอาการผู้ป่วย ใช้สำหรับสังเกตอาการของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด หรือรักษาทางด้านเลสิค

Operating Room

ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ ชั้น 3.

เป็นส่วนของทางศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นห้องอบรม ห้องผ่าตัด รวมถึงแผนกบัญชีและ ห้องพักแพทย์ – พยาบาล

ENT Center