ประวัติ

ประวัติ

          ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง และร่วมกับปีที่ ร้านแว่น ท็อปเจริญเปิดดำเนินการดูแลปัญหาสายตาอยู่กับพี่น้องคนไทยมาครบปีที่ 50. ทางร้านแว่นท็อปเจริญทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพดวงตาของพี่น้องคนไทย เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และอื่นๆ เพราะ ร้านแว่น ท็อปเจริญ เราอยู่ทุกจังหวัดและ อำเภอในประเทศไทย และได้ใกล้ชิดกับพี่น้องคนไทยตลอดมา ทางแว่นท็อปเจริญได้ร่วมกับทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง ก่อตั้งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญขึ้น เพื่อให้การดูแลสุขภาพตา ตรวจโรคทางตา เช่น โรคต้อต่างๆ รวมทั้งการใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต้อต่างๆ และทำเลสิค แก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางฯ กว่า 25 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์แพทย์ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการรักษาทางจักษุวิทยา อาทิ เครื่องสแกนตรวจสภาพภายในตา เครื่องสลายต้อกระจกแผลเล็ก เครื่องเลสิกแก้ไขปัญหาสายตา เลเซอร์รักษาโรค ต้อหิน และเบาหวานจอตา เป็นต้น ทำให้ร้านแว่นท็อปเจริญ สามารถดูแลพี่น้องคนไทยมากกว่าปัญหาสายตาผิดปกติโดยแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ และให้พี่น้องคนไทยเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพตาได้มากขึ้น

about