การตรวจการได้ยิน

การตรวจการได้ยิน

          หู คอ จมูก และการได้ยิน ที่ ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ เรามีเครื่องตรวจการได้ยิน Clinical Audiogram : Medisan Iterra II ที่สามารถตรวจการได้ยิน ทั้ง air และ bone เครื่องประเมินหูชั้นกลาง GSI 39 ของอเมริกา พร้อมห้องตรวจเก็บเสียงที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเครื่องมือตรวจสุขภาพหูระบบ Digital โดยแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก การใส่เครื่องช่วยฟัง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ให้คำแนะนำและใส่ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Clinical Audiogram