เทคโนโลยีการรักษา

ห้องผ่าตัด Operating room

พร้อมด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน อาทิ กล้องผ่าตัด Microscrope Carl Zeiss (Germany) เครื่องสลายต้อกระจก Infinity ระบบ Ozil (USA) อุปกรณ์ใช้เพียงครั้งเดียวระบบ ห้องผ่าตัด Clean Room แบบ HEPA Filter และเครื่องมือฆ่าเชื้อแบบไอน้ำสูญญากาศ

laser-lpi

เลเซอร์เบาหวานขึ้นจอตา (Laser PRP ; VISULAS 532)

ใช้ในการรักษาเบาหวานขึ้นตา ด้วยแสงเลเซอร์ โดยจะไปรักษาเซลล์ของจอประสาทตาบางส่วน ทำให้เซลล์ของจอประสาทตาส่วนที่ไม่ถูกทำลาย ได้รับเลือดและอาหารเต็มที่ และสามารถใช้ยิงแก้ปัญหาจอประสาทตาฉีกขาด, จอประสาทตาบาง เพื่อป้องกันการฉีกขาดได้

accurus

เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอรับภาพ (Accurus vitrectomy: ALCON; USA)

ใช้ผ่าตัดจอประสาทตาและน้ำวุ้นในลูกตา เพื่อรักษา เลือดออกภายในน้ำวุ้นตาจากเบาหวาน, โรคจอตาหลุดลอก, พังผืดที่จุดรับภาพ, การอักเสบของจอตาจากเชื้อไวรัส, จอตาหลุดลอกชนิดซับซ้อน

laser-lpi

เลเซอร์ต้อหิน Laser LPI (Yag-laser)

ใช้ยิงเจาะม่านตา เพื่อควบคุมความดันตาต้อหิน กรณีที่มุมตาแคบ เพื่อป้องกัน และ กรณี ต้อหินมุมปิด เพื่อการรักษา รวมถึงการยิงเลเซอร์เปิดหรือเจาะถุงหุ้มเลนส์ กรณีถุงหุ้มเลนส์ขุ่น

infinity

เครื่องสลายต้อกระจก แบบแผลเล็ก (INFINITY Phacoemulsify;Ozil technology; ALCON;USA)

นวัตกรรมเครื่องสลายต้อกระจกแบบแผลเล็ก เพียงขนาดแผลเท่าหัวปลายปากกา ที่มีระบบการสลายต้อกระจกเพิ่มความนิ่มนวลในการสลายเลนส์ต้อกระจก โดยลดความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อใกล้เคียง มีความแม่นยำปลอดภัย ทำให้ผลหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกมีผลลัพธ์ดี ทั้งระยะเวลาการพักฟื้นและการมองเห็นที่ดี

1-3_03

กล้องตรวจตาขยายแบบลำแสง ชนิดดิจิตอล (Digital slit lamp)

ตรวจส่วนประกอบของตาส่วนหน้า เช่น ตรวจกระจกตา, เลนส์ตา, ม่านตา และสามารถใช้วัดความดันตาแบบละเอียด และบันทึกภาพ

1-3_05

เครื่องวัดสายตา Phoropter Digital

ใช้ระบบดิจิตอล ทำให้การวัดสายตาได้ละเอียดถูกต้อง พร้อมโปรเจคเตอร์แสดงภาพ และเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ

1-3_12

เครื่องวัดความดันตา Tonometer

ประเมินความดันลูกตาเพื่อคัดกรองวินิจฉัย และติดตามความเปลี่ยนแปลงของโรค ความดันตาปกติอยู่ระหว่าง 10 – 20 mm Hg. โดยการวัดความดันตาจะไม่เจ็บ โดยมีลมเป่าตา ไม่ต้องหยอดตาใดๆ ทั้งสิ้น ใช้เวลาวัดไม่เกิน 30 วินาที

1-3_09

เครื่องตรวจตาเขและฝึกบริหาร
กล้ามเนื้อตา Synoptophore

- วัดมุมเขของตาที่ผิดปกติ
- ฝึกกล้ามเนื้อตา และ การรวมภาพสองตา
- ฝึกตาขี้เกียจ

1-3_11

เครื่องทดสอบการมองเห็น Vision Tester

- ทดสอบการมองเห็น 12 ขั้นตอน
- ตรวจตาเขตาเหล่ได้
- ตรวจสายตา เพื่อสอบใบขับขี่

1-3-C_03

เครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกตา แบบถ่ายภาพแผนที่ (Pentacam ; Scheimplug technology)

ตรวจวิเคราะห์กระจกตาแบบ 360 องศา โดยใช้หลักการ Schiemflug image เพื่อหาความเหมาะสม ต่อการรักษา ด้วยวิธีเลสิค
- วัดความโค้งผิวหน้ากระจกตา
- วัดการโกร่งด้านหลังกระจกตา
- วัดความหนากระจกตาแบบแผนที่ โปรแกรม Belin software

779x393-pix

เครื่อง Visumax Femtosecond Laser ; Germany

นวัตกรรมเลเซอร์เฟมโตแก้ไขปัญหาสายตายุคนี้
- มีความแม่นยำสูงระดับไมครอน เนื่องจาก เลเซอร์ความเร็วสูง 500 KHz พลังงานน้อยเพียง 150nj และ การยิงควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ทำให้เป็นเครื่องเฟมโตเลเซอร์เดียวที่สามารถรักษาวิธี ReLEx SMILE( flapless) แบบแผลเล็ก
- ระบบการดูดจับตา แบบเบา Low pressure suction น้อยลง 3 เท่า ทำให้ไม่เจ็บ และลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างรักษา เช่น เลือดออกภายในตา จอรับภาพฉีก หรือ การขาดเลือดขั้วประสาทตา

Tripla

MEL90  ทำเลสิคระบบ Triple A

Triple A คือ โปรแกรมการทำเลสิคแบบ AAA (Advanced Ablation Algorithm) ซึ่งเป็นการเจียรนัยกระจกตาดำแก้ไขปัญหาสายตาด้วยเครื่องเลเซอร์  MEL90; Carls Zeiss เยอรมัน โดยโปรแกรมเลเซอร์  Triple A นี้ เป็นนวตกรรมเลเซอร์ล้ำหน้าซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ โดยเลเซอร์สามารถแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาวและเอียงได้มาก รวมเครื่องเครื่องเลเซอร์มีความเร็วสูงถึง 500Hz รวมทั้งระบบจับการเคลื่อนไหวตาที่แม่นยำ (high speed EyeTracker) อีกทั้งลำแสงมีความละเอียดมากเพียง 0.7 มม. แบบระฆังคว่ำ (True Gaussian beam) ทำให้ผิวเจียรนัยกระจกตาเรียบ รวมทั้งกระจกตาคงความโค้งตามธรรมชาติ และสุดท้ายโปรแกรมTriple A มีความแม่นยำในการแก้ไขค่าสายตา ลดภาวะแสงกระจาย อีกทั้งประหยัดเนื้อกระจกตากว่าการทำเลสิคแบบเดิมๆ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น.

392x393-pix

เครื่อง ATLAS WASCA ANALYZER

ประเมินสภาพกระจกตา และวิเคราะห์ภาวะแสงกระจายภายในลูกตา หาค่าบิดเบือนของแสง (aberration) รวมทั้งถ่ายภาพจับลายม่านตา โดยสามารถนำข้อมูลการตรวจตาเฉพาะของคนไข้ เพื่อวางแผนการรักษาโดยแสงเลเซอร์ MEL-80 ทำให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นกว่าที่ เรียกว่า Wavefront – Guide Lasik.

1-3-C_14

MK 2000 : Micro – Keratomileusis Lasik รุ่น 2000

เครื่องมือเปิดกระจกตา สำหรับผู้ป่วยที่มีตาเล็กหรือเป้าตาลึกเปิดกระจกตาได้บาง 130 ไมครอน

wasca-topo

Software CRS-master

โปรแกรมวางแผนการยิงเลเซอร์กระจกตา ก่อนทำการผ่าตัด เพื่อหารูปแบบที่ดีที่สุด ตามข้อมูลผลการตรวจสภาพตาของคนไข้แต่ละบุคคล

1-3-C_17

SBK Microkeratome (Sub-Bowman’s Keratomileusis)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการทำเลสิค โดยการใช้เครื่องแยกชั้นผิวกระจกตาชนิดบางพิเศษของ Moria ประเทศฝรั่งเศส เปิดกระจกตาได้บางเพียง 110 ไมครอน ทำให้พื้นผิวและขอบของกระจกตาเรียบมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ดีกว่า และผลลัพธ์ที่คงที่ในระยะยาว

1-3-D_03

กล้องผ่าตัด Microscrope Carl Zeiss ; S100 ของ เยอรมัน

ที่กำลังขยายสูง ให้ภาพชัด เพิ่มความสะดวกในการทำหัตถการของแพทย์

1-3-D_05

ชุดตรวจ หู คอ จมูก แบบ Digital telescope

พร้อมเครื่องมือตรวจทางหูคอจมูกครบชุด ที่สามารถแสดงภาพผลการตรวจ ในการตรวจหารอยโรคทางหูคอจมูก เพื่อให้ได้ผลการตรวจรักษาที่ชัดเจน และถูกต้อง

1-3-D_09

เครื่องประเมินหูชั้นกลาง
Tympanometer : GSI 39 ของอเมริกา

ระบบ Digital ที่รวดเร็ว ใช้วัดความดันในช่องหูชั้นกลาง และรายงานผลในรูปของกราฟ ซึ่งมีตัวเลขบอกชัดเจน จึงสามารถนำมาประกอบการวินิจฉัยสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน หรือหูอื้อ

1-3-D_11

เครื่องตรวจการได้ยิน Clinical Audiogram : Medisan Iterra II

สามารถตรวจการได้ยิน ทั้ง Pure tone และ Speech พร้อมห้องตรวจเก็บเสียงที่ได้มาตรฐานฯ ซึ่งสามารถตรวจระดับของการสูญเสียการได้ยิน และเลือกเครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการได้ยิน

1-3-B_03

กล้องตรวจจอรับภาพ
(Indirect Ophthalmoscope)

ใช้ตรวจจอประสาทตา เห็นภาพมุมกว้าง 360 องศา สามารถวินิจฉัย จอประสาทตาแบบมุมกว้างทั้งหมด รวมทั้งน้ำวุ้นลูกตา

1-3-B_05

เครื่องเลเซอร์สแกนแบบ 3D (OCT: Optical Coherence Tomography)

ใช้เลเซอร์สแกนโครงสร้างตา แบบ 3D
ตรวจกระจกตา, ตรวจมุมตา, ตรวจต้อหิน, ตรวจโรคทางจอรับภาพ
เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยฯในฐานข้อมูลตามอายุ และเชื้อชาติได้อย่างมีนัยสาคัญ

1-3-B_11

เครื่องวัดสายตาเด็ก แบบอัตโนมัติ (New Auto Refract)

สามารถวัดสายตาสองตาพร้อมกัน แบบ Dynamic เหมาะต่อการวัดสายตาเด็ก และยังสามารถวัดสายตามองใกล้วัดค่า Additionในผู้ใหญ่ได้

1-3-B_07

เครื่องตรวจลานสายตาระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Humphrey Visual Field : CT-VF)

เครื่องตรวจลานสายตา โรคต้อหิน จักษุประสาท ระบบคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องสามารถบ่งบอกได้ว่าลานสายตาของผู้ป่วยเหลืออยู่เท่าใด เพื่อที่จักษุแพทย์จะทำการวางแผนรักษาลานสายตาที่เหลืออยู่นั้นไว้

1-3-B_12

กล้องถ่ายภาพจอรับภาพแบบไม่ขยายม่านตา (Non-mydriatic fundus camera)

ใช้ถ่ายภาพ เพื่อตรวจหาเบาหวานขึ้นจอตา , ความผิดปกติของจอประสาทตาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาขยายม่านตาและสามารถถ่ายภาพผ่านเลนส์ตาที่ขุ่นจากต้อกระจกได้ ทำให้สะดวกต่อคนไข้ ลดปัญหาตาพร่ามัวหลังการขยายม่านตา

1-3-B_16

เครื่องวัดโครงสร้างตาและเบอร์เลนส์ตาเทียม โดยคลื่นแสงและเสียง (Biometry : IOL-master 500 : Carls Zeiss &Acuscan : ALCON)

วัดและคำนวณเลนส์ตาเทียม ที่ให้ผลคาดเคลื่อนน้อยสุดโดยเฉพาะ Premium cataract surgery โดยมีลิขสิทธิ์เฉพาะสูตรคำนวณค่าเบอร์เลนส์ตาเทียมที่แม่นยำ Holladay II formular เพื่อผลลัพธ์หลังการรักษาสลายต้อกระจกที่ถูกต้องกว่า

1-3-B_17

เครื่องวัดความหนากระจกตาแบบคลื่นเสียง (Ultrasound Pachymeter)

วัดความหนาของกระจกตา ให้ความละเอียดระดับไมครอน และวัดความหนา กระจกตาแบบแผนที่ (Map)

1-3-B_18

เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
(OcuscanRxp A-scan)

ใช้วัดขนาดความยาวของลูกตา (Axial Length) สามารถนำไปคำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular lens) สำหรับคนไข้ที่เป็นโรคต้อกระจก (Cataract) กรณีที่ตัวกลางขุ่นทึบ (Opaque Media) ที่ไม่สามารถตรวจด้วย Fundus Opthalmoscope