ความรู้เกี่ยวกับโรคตา

เรามองเห็นได้อย่างไร?

เรามองเห็นได้อย่างไร?

ก่อนอื่นเราควรทราบว่า มนุษย์ เราเห็นได้คือ แสงตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าภายในตา ดวงตาเราเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูป … Continued

โรคต้อกระจกคืออะไร?

โรคต้อกระจกคืออะไร?

โรคต้อกระจกคืออะไร? ต้อกระจก คือ ภาวะที่เลนส์ภายในดวงตาขุ่นมัวโดยมีสาเหตุมาจากความเสื่อม เช่น สูงอายุ อุบัติเหตุดวงตา … Continued

รู้จักต้อหินไหม?

รู้จักต้อหินไหม?

รู้จักต้อหินไหม?           โรคต้อหินจริงๆ คือ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมเร็ว โดยส่วนใหญ่มักสัมพันธ์กับภาวะความดันน้ำในลูกตาสูง … Continued