ข่าวจากทีมแพทย์

โปรโมชั่น เลสิค

โปรโมชั่น เลสิค

Femto Lasik Promotion พบประสบการณ์ เลสิคปราศจากใบมีด ด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหาสายตา Femto LASIK (เฟมโต เลสิค) จากเยอรมัน