ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝึกปฏิบัติงานและดูงานร่วมกับจักษุแพทย์

ซึ่งเมื่อวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้มีนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กลุ่มที่ 1 ทั้งหมด 3 คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานและดูงานร่วมกับจักษุแพทย์ของศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ ซึ่งได้ฝึกเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดี

ทั้งนี้ยังมีนักศึกษากลุ่มต่อไป ที่เตรียมตัวรอการฝึกปฏิบัติงานกับทางศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญด้วยค่ะ

02-pr-CIMG0135

02-pr-CIMG0136