นักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากธรรมศาสตร์มาดูงาน ครั้งที่ 4

Sorry, this entry is only available in Thai.