นักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากธรรมศาสตร์มาดูงาน ครั้งที่ 3

นักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากธรรมศาสตร์มาดูงาน ครั้งที่ 3

แพทย์และพยาบาลวิชาชีพฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์เฉพาะทางจักษุฯ และคณาจารย์ฯ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ เป็นรุ่นที่ 3 (19 พฤศจิกายน 2556)

02-pr-CIMG0135

02-pr-CIMG0136

02-pr-DSCF8259

02-pr-CIMG0114

02-pr-CIMG0128

02-pr-CIMG0128