นักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากธรรมศาสตร์มาดูงาน ครั้งที่ 3

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row]

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row]

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row]