เลเซอร์รักษาสายตาทำอย่างไร?

เลสิคแก้ไขปัญหาสายตาได้จริงหรือ?

eye_lasik

ก่อนอื่น เราต้องขอทราบก่อนว่าปัญหาสายตาคือการที่ตาโฟกัสภาพไม่ดี โดยการหักเหแสงผ่านกระจกตาและเลนส์แก้วตาไม่ตกลงกลางจุดรับภาพ ซึ่งพบว่ากระจกตาเรามีกำลังหักเห 2 ใน 3 ภายในตา การทำเลเซอร์รักษาสายตา คือ การปรับกำลังหักเหแสงตรงกระจกตาส่วนหน้าเพื่อให้ตามองเห็นภาพคมชัดประวัติการรักษามีกว่า 25 ปีมาแล้ว เริ่มจากวิธี PRK เป็นการนำแสงเลเซอร์เย็น ( Excimer laser )  ยิงตรงผิวตาเพื่อเจียรนัยปรับผิวตา แต่หลังรักษามีอาการปวดตารุนแรงจากแผลถลอกร่วมกับโอกาสพบฝ้าแผลเป็นที่กระจกตา จึงมีการพัฒนาเป็นวิธีเลสิค ( Lasik ) คือ เพิ่มขั้นตอนแยกแผ่นฝากระจกตา และเปิดขึ้นหลังจากนั้นใช้เลเซอร์เย็นยิงภายในเนื้อกระจกตาและปิดฝาตากลับ สมัยก่อนใช้ใบมีด ( Microkeratome ) ซึ่งใช้หลักการกบไสไม้ ดังนั้นโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนขณะรักษาและแผ่นฝาตาหนาไม่เท่ากัน ซึ่งมีผลต่อการรักษา จนได้มีการพัฒนาเลเซอร์ตัดแยกแผ่นฝาตา ( Femtosecond laser ) ซึ่งมีความละเอียดสูง แม่นยำ และที่สำคัญปลอดภัยกว่าใบมีด ซึ่งเลเซอร์เฟทโตได้พัฒนาจนมีความสามารถสูงทั้งความเร็วสูง พลังงานต่ำ และการสแกนแบบ 3D จนเมื่อปี 2011 : Visumax Femtosecond laser ;Carls Zeiss ;Gemany พบนวัตกรรมเลเซอร์แก้ไขสายตาแบบแผลเล็ก ที่เรียกว่า RdLEx-SMILE(Small Intrastromal Lenticule Extraction) แผลเล็กกว่าเลสิค 8 เท่า ดังนั้นแผลจะหายไวและรบกวนโครงสร้างกระจกตาน้อยสุด เพราะเลเซอร์จะทำการตัดเลนส์ภายในเนื้อกระจกตาและนำออกผ่านแผลขนาดเล็ก ทำให้ปัญหาที่พบหลังการทำเลสิค เช่น ตาแห้ง สายกลับ และแสงกระจาย พบน้อยลงมาก ในปัจจุบันในต่างประเทศการรักษาวิธี ReLEx-SMILE เพิ่มมากขึ้นทดแทนการรักษาวิธีเลสิคแบบเดิม ๆ