เป็นต้อลม-ต้อเนื้อ ทำอย่างไรดี ?

เป็นต้อลม-ต้อเนื้อ ทำอย่างไรดี ?

eye_lom

ต้อลมและโรคต้อเนื้อ เป็นโรคที่คล้ายกัน คือ เกิดจากเยื่อหุ้มตาขาวเสื่อมจากโดนลม และ แสง UV-Ray บ่อยๆไปกระตุ้น โดยทั่วไป ต้อลมจะเป็นน้อยอยู่เฉพาะตาขาว ส่วนต้อเนื้อ เป็นต้อลมที่กินเข้าไปบนตาดำด้วย ทั้งต้อลมและต้อเนื้อมักอักเสบง่าย ทำให้แสบ เคืองตาหรือตาขาวแดงโดยเฉพาะ โดนลมและแสงแดด ดังนั้น การสวมแว่นกันแดดที่กัน UV-Ray ทำให้ป้องกันการอักเสบได้ และไม่ให้ ต้อลมและต้อเนื้อเป็นมากขึ้นได้ ส่วนกรณีต้อเนื้อบางรายอาจรบกวนการมองเห็น อักเสบบ่อย หรือดูไม่สวยงาม ดังนั้นจักษุแพทย์ อาจพิจารณาทำผ่าตัดลอกต้อเนื้อร่วมกับปลูกถ่ายเนื้อเยื้อ เพื่อลดโอกาสการเกิดต้อเนื้อซ้ำได้ 5-6 เท่าจากวิธีลอกต้อเนื้อแบบปกติ