รู้จักต้อหินไหม?

รู้จักต้อหินไหม?

glaucoma

          โรคต้อหินจริงๆ คือ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมเร็ว โดยส่วนใหญ่มักสัมพันธ์กับภาวะความดันน้ำในลูกตาสูง   ผลทำให้ลูกตาตึงคล้ายหิน  แต่ก็มีบางรายที่เป็นต้อหิน แต่ความดันตาไม่สูง  ที่เรียกว่า NTG (normal tension glaucoma).  ดังนั้น การตรวจต้อหินอย่างละเอียดไม่ใช่ดูความดันตาสูงอย่างเดียว จักษุแพทย์อาจทำการตรวจขั้วประสาทตาร่วมด้วย  เช่น การสแกนเลเซอร์วัดความหนาเนื้อประสาทตาเทียบกับเกณฑ์อายุ หรือ การถ่ายรูปประสาทตาแบบ 3 มิติ  เพื่อให้เห็นชัดเจน อีกทั้งการตรวจลานสายตาอาจพบลานสายตาหายไปแบบต้อหิน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้การตรวจฯ  โรคต้อหินเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด  ซึ่งการรักษาที่ได้ผลดี คือ  การรักษาในระยะเริ่มแรก  กรณีต้อหินขั้นรุนแรงไม่สามารถทำให้การมองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมได้  จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดตาบอดแบบถาวรอันดับหนึ่งในปัจจุบัน   ความเสี่ยงโรคต้อหิน ได้แก่ อายุที่มากขึ้นเกณฑ์ 45 ปีขึ้นไป  ประวัติครอบครัวโรคต้อหิน มีโรคทางตา เช่น ตาอักเสบบ่อยๆ, เบาหวานขึ้นจอตา หรืออุบัติเหตุที่ตา  รวมถึงการใช้ยาแก้อักเสบกลุ่มสเตียรอยด์บ่อย ทั้งยาหยอดตา ยากิน ยาพ่น หรือแม้ยาทา  เป็นต้น