โรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ

โรคภูมิแพ้  ไซนัสอักเสบ

11855917_m

เป็นโรคที่ผู้ป่วย มีน้ำมูก คัดจมูก  จาม ไอ เหมือนเป็นหวัดเป็นๆ หายๆ ดีขึ้น เมื่อใช้ยา หรือพักผ่อนเพียงพอ แต่ไม่หายขาด บางรายอาจมีอาการ คันตา ขี้ตามาก มีลมพิษขึ้นตามผิวหนัง หอบหืด หรืออาจมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหารร่วมด้วย การรักษาเบื้องต้นที่ดีที่สุดทำได้โดย หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น และไม่อยู่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาการ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายต่อเนื่องในระยะยาว และควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาในรายที่มีอาการต่อเนื่อง คือ มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ หรือ เมื่อมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปวดบวมรอบกระบอกตาหรือแก้ม หน้าผาก ปวดฟัน เสมหะน้ำมูกมากขึ้น ไอ ไข้ หูอื้อ หรือได้ยินลดลง