โรคต้อกระจกคืออะไร?

โรคต้อกระจกคืออะไร?

Cataract

ต้อกระจก คือ ภาวะที่เลนส์ภายในดวงตาขุ่นมัวโดยมีสาเหตุมาจากความเสื่อม เช่น สูงอายุ อุบัติเหตุดวงตา ตาอักเสบบ่อยๆ โรคประจำตัว อาทิเช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยอาการต้อกระจกมาด้วยการมองภาพไม่คมชัดคล้ายมองผ่านหมอกต่อมาก็มัวมองไม่เห็น ส่วนใหญ่คนไทยเริ่มพบต้อกระจกตั้งแต่ 55 ปีแต่ระยะนี้ต้อกระจกอาจไม่รบกวนการมองเห็น สามารถสวมแว่นเพิ่มความคมชัดได้ ต่อมาต้อกระจกจะมากขึ้นเรื่อยการมองเห็นก็มัวขึ้นระยะหลังแว่นสายตาอาจช่วยได้น้อย ดังนั้นการแก้ไขโดยการสลายต้อกระจกร่วมกับฝั่งเลนส์ตาเทียม จะทำให้การมองเห็นกลับมาเห็นสว่างชัดขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบันการสลายต้อกระจกและฝั่งเลนส์ตาเทียมเป็นที่นิยม เนื่องจากแผลเล็กเพียง 2.2 ม.ม. เท่าปลายปากกา ทำให้ฟื้นการมองเห็นเร็วและการอักเสบน้อย ทางศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ เราใช้เครื่องสลายต้อ INFINITY; ALCON ; USA. ที่ยอมรับเรื่องผลการรักษาที่แม่นยำ ปลอดภัยในโรงเรียนแพทย์ดังๆ อีกทั้งขบวนการวัดกำลังเบอร์เลนส์ตาเทียมและชนิดเลนส์แก้วตาเทียมที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลที่ทำให้การมองเห็นชัดเจน และห้องผ่าตัดเราใช้อุปกรณ์ปลอดเชื้อในแต่ละบุคคลแบบครั้งเดียว (Custom Pak) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ อีกทั้งจักษุแพทย์ในการสลายต้อกระจกมีประสบการณ์ ความชำนาญสูง