โปรโมชั่น

Promotion

Femto Lasik Promotion

Femto Lasik Promotion

“Special Promotion” Lasik Campaign Feel safe with Zeiss technlogy from Germany. Contact 025846664-111 for more detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

PR & News

มุมสุขภาพ

Health Corner

How we see?

How we see?

(Thai) ก่อนอื่นเราควรทราบว่า มนุษย์ เราเห็นได้คือ แสงตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าภายในตา ดวงตาเราเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูป … Continued

วีดีทัศน์

TV Channel

E-BROCHURE

TOP CHAROEN EYE CENTER WE WILL INCREASE THE EFFICIENCY
AND QUALITY OF WORK IN EVERY DAY!

DOWNLOAD