โปรโมชั่น

Lasik ราคาพิเศษ 35,900 บาท

Lasik ราคาพิเศษ  35,900 บาท

โปรโมชั่น Lasik (สำหรับตา 2 ข้าง)  ราคาพิเศษ  35,900 บาท พร้อมผ่อน 0 %  นานสูงสุด  6 เดือน วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 57 นี้เท่านั้น  เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษผ่อน 0 %  นานสูงสุด  6 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายกาดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ

เลสิค

เลสิค

“โปรโมชั่น” เลสิค 35,900 บาท ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำหรับสมาชิกแว่นท็อปเจริญ และ แว่นบิวตี้ฟูล สำหรับการักษา

ตรวจการได้ยินฟรี

ตรวจการได้ยินฟรี

“โปรโมชั่น” ทดสอบ และ ตรวจการได้ยินฟรี เฉพาะสมาชิก แว่นท็อปเจริญ และ แว่นบิวตี้ฟูล