ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกบูธในงาน วปอ.

ออกบูธในงาน วปอ.

ออกบูธในงาน วปอ. ออกบูธในงาน วปอ. มีผู้ให้ความสนใจมาตรวจสุขภาพดวงตาอย่างล้นหลาม … Continued

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์เฉพาะทางจักษุฯ รุ่น 2

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์เฉพาะทางจักษุฯ รุ่น 2

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์เฉพาะทางจักษุฯ รุ่น 2 พยาบาลวิชาชีพฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์เฉพาะทางจักษุฯ และคณาจารย์ฯ … Continued